Stöd och hjälp

Om du vill ha stöd och hjälp eller om du vill få veta mer finns kontaktuppgifter till viktiga verksamheter här.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter att ha utsatts för brott.

Domstolsverket

Domstolsverket är en myndighet som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. På deras webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till din domstol.

Hälso- och sjukvården

Om du behöver vård kan du vända dig till din region. Nedan finner du en länk till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats som har kontaktuppgifter till din region. Du kan också kontakta 1177.

Kronofogden

Om en domstol har beslutat att du har rätt till skadestånd i ett brottmål kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp att få betalt från gärningspersonen.

Kriminalvården

Kriminalvården kan i vissa fall informera dig om sådant som rör en dömd gärningspersons vistelse på anstalt.

Kvinnofridslinjen

Om du är utsatt för våld och hot kan du ringa till Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Även vänner och närstående är välkomna att ringa. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Om du inte talar svenska eller engelska har Kvinnofridslinjen tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder sedan de anmälda brotten. De kan också hänvisa dig vidare till andra verksamheter om du behöver någon att tala med om det du varit med om. Om du blir hotad och utsatt för våld kan polisen erbjuda dig skydd.

Skatteverket

Om du är utsatt för allvarliga hot kan du ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att ge brottsoffer och brottsoffers anhöriga hjälp och stöd. Nedan finner du en länk till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats som har kontaktuppgifter till din kommun.

Stödlinjen för män

Om du är utsatt för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp och över 18 år kan du ringa till Stödlinjen för män, en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Stödlinjen är öppen alla dagar klockan 7–21. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt. Även närstående är välkomna att ringa.

Stödlinjen för transpersoner

Transpersoner, inklusive ickebinära, från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp kan ringa till Stödlinjen för transpersoner, en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Stödlinjen är öppen alla dagar klockan 11–19. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt. Även närstående är välkomna att ringa.

Åklagarmyndigheten

En åklagare leder ofta polisens utredning. De väcker också åtal i domstol om det finns tillräckligt med bevis för att någon ska kunna fällas för brottet.

Barnens Rätt i Samhället (Bris)

Bris är en barnrättsorganisation som stöttar barn. Bris ger stöd via e-post, chatt och telefon.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som stödjer offer för alla typer av brott.

ECPATs stödlinje

Om du har utsatts för sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL och är under 18 år kan du ta ringa till ECPATs stödlinje för att få hjälp och råd. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Killar.se

Killar.se har en chatt som du som identifierar dig som kille mellan 10-25 år kan vända dig till för stöd. Du kan vara helt anonym och inga frågor är för små eller för stora. De som chattar med dig är 20 år och uppåt av olika kön. Alla har gått en utbildning i att vara en bra stödperson.

RFSL Stödmottagning

RFSL Stödmottagning erbjuder stöd till hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Stöd sker genom samtal på plats, telefonsamtal eller e-post.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Roks är en riksorganisation för ideella kvinno- och tjejjourer som erbjuder praktiskt och emotionellt stöd till kvinnor som utsatts för övergrepp.

Ungasjourer.se

Ungasjourer.se samlar alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna. Ofta kan du chatta, mejla eller ringa och prata med en jour. Hos en jour kan du alltid vara anonym, du behöver alltså inte berätta vem du är.

Unizon

Unizon är en riksorganisation för ideella kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som erbjuder praktiskt och emotionellt stöd till kvinnor som utsatts för övergrepp.

1000 möjligheter

1000 möjligheter erbjuder stöd och hjälp via chatt, samtal på deras 1000Mottagning, stödkontakt eller gruppsamtal. Allt stöd är gratis och anonymt.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök