Om webbplatsen

När du har drabbats av ett brott får du ofta mycket information på en och samma gång och det kan vara svårt att sortera ut vad som är viktigt för just dig att känna till just där och då. Brottsofferguiden är tänkt att hjälpa dig att sortera bland informationen för att du ska kunna ta till dig den information som är viktigast för dig i den situation du befinner dig i just nu. Brottsofferguiden hjälper dig även vidare till andra sidor, aktörer och verksamheter om du vill ha fördjupad information eller behöver söka stöd, skydd eller vård.

Så här kan du använda Brottsofferguiden

Du börjar med att göra tre val på webbplatsens förstasida genom att svara på frågorna:

  • Vilket brott har du utsatts för?
  • Hur gammal är du? (välj mellan ”18 år eller äldre” och ”under 18 år”)
  • Var i rättsprocessen befinner du dig?

Vilket brott har du utsatts för?

Det kan vara svårt att veta vilket brott du har varit utsatt för, alltså vilken brottsrubricering som gäller. Om du har anmält händelsen till polisen kan du se i kopian på polisanmälan vilket brott polisen har satt det som. Försök annars att välja det brott som du tycker bäst beskriver det du har varit med om, till exempel misshandel om du har blivit slagen eller stöld om du har blivit av med något föremål som du äger.

De flesta brotten finns beskrivna i lagtexten i brottsbalken och information om vad olika brott innebär går även att hitta i slutet av Brottsofferguidens ordlista. När du är inne i Brottsofferguiden, det vill säga efter att du har gjort dina val och kommit till en sida med information anpassad för din situation, och väljer att klicka på fliken Ordlista i sidhuvudet kommer ordlistan att öppnas i samma fönster. För att gå tillbaka till den sida du tidigare befann dig på kan du använda menyvalet Tillbaka till guiden som finns i sidhuvudet.

Hur gammal är du?

Det är delvis olika regler och olika organisationer och verksamheter som kan erbjuda skydd och stöd om du är barn eller vuxen, det vill säga om du är under 18 år eller inte. Det är därför du behöver ange i vilken ålderskategori du hör hemma.

Var i rättsprocessen befinner du dig?

Här kan du välja vilket steg i rättsprocessen som du befinner dig i, till exempel om brottet precis har skett kan du välja Före polisanmälan och om du har fått en kallelse till rättegång i domstol kan du välja Rättegång. Om du har anmält ditt brott till polisen har de antingen inlett en förundersökning eller beslutat att inte inleda en sådan eller möjligtvis lagt ner en påbörjad förundersökning. Du kan välja antingen Förundersökning eller Nedlagd förundersökning beroende på vad som passar bäst i din situation. Från Förundersökning kan du också klicka dig vidare via en länk till Nedlagd förundersökning och vice versa.

Ta mig vidare

När du har gjort dina val genom att svara på dessa tre frågor klickar du på knappen Ta mig vidare. Du kommer då till en sida som innehåller information som är anpassad utifrån de val du har gjort. Informationen kan finnas dels i text, dels i filmer. Längst upp på sidan du kommer till hittar du rubriken Din sökning och här kan du kontrollera att det blivit rätt och annars klicka på Ändra sökning för att göra om ifall det blivit fel val på någon fråga. Du kommer i så fall tillbaka till startsidan på nytt och får göra om de tre valen. Du kan även klicka på fliken Gör en ny sökning i sidhuvudet längst upp för att komma tillbaka och göra nya val.

Webbläsare

Brottsofferguiden fungerar bäst i webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox och Safari. Funktionaliteten på webbplatsen är inte optimal vid användning av webbläsarna Internet Explorer och Microsoft Edge.

Skärmavbild på steg i rättsprocessen

Processlinjen

Oavsett vilka val du har gjort och därmed vilken sida du hamnar på kommer sidan som du kommer till efter att ha klickat på Ta mig vidare att ha en processlinje längst upp under fältet Din sökning. Linjen målar upp varje steg i rättsprocessen från Före polisanmälan till Efter domen. Det steg som du befinner dig på är markerat med en mörkare färg än de övriga rutorna. Du kan klicka på vilket steg som helst i processlinjen för att hoppa till det avsnittet i stället. Det går bra att hoppa både framåt och bakåt i processlinjen.

Efter steget Förundersökning delar sig processlinjen i två delar och det beror på att en polisanmälan och en förundersökning kan leda till två saker: att åtal väcks och det blir rättegång eller att förundersökningen läggs ner.

Illustration av glödlampa

Rättegångsfilm

I steget Rättegången, oavsett vilket brott du har valt eller vilken ålder du har angett, finns en längre film som visar hur en rättegång går till. Handlingen i filmen är påhittad så det är inte en skildring av en verklig rättegång, men den är verklighetstrogen i hur en brottmålsrättegång i tingsrätt vanligtvis går till.

Checklistor och kontaktuppgifter

I varje avsnitt i Brottsofferguiden, oavsett vilka val du har gjort, hittar du rubriken Checklista som är just en checklista som innehåller det som är viktigast för dig att tänka på i just det skedet av rättsprocessen. Du kan klicka i de olika punkterna i checklistan vartefter du har gjort det som står däri. Checklistan kan även laddas ner och skrivas ut.

I slutet av varje avsnitt finns också rubriken Kontaktuppgifter till stöd och hjälp och där finns kontaktuppgifter till olika aktörer som kan ge stöd och hjälp och mer information i din nuvarande situation samlat på ett ställe. Du hittar även kontaktuppgifter till alla aktörer i fliken Stöd och hjälp i sidhuvudet allra längst upp.

Ordlista

I sidhuvudet på varje sida finns det en flik som heter Ordlista. Här hittar du förklaringar på olika ord och begrepp som används i texter och filmer på webbplatsen för att beskriva de olika stegen i rättsprocessen. I slutet av ordlistan finns även olika brott beskrivna lite mer ingående.

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en nationell myndighet som arbetar för att göra det bättre för människor som utsatts för brott. Det gör myndigheten bland annat genom att:

  • besluta om statlig ersättning till brottsoffer, så kallad brottsskadeersättning
  • kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner
  • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
  • samla och sprida kunskap om brottsofferfrågor.

Det övergripande målet för Brottsoffermyndigheten är att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök